Logo CotecCons
 

AN TOÀN LAO ĐỘNG


 

An toàn lao động tại nơi làm việc là ưu tiên hàng đầu của công ty chúng tôi. Trách nhiệm của chúng tôi là luôn quan tâm đến việc tạo ra một môi trường làm việc an toàn, không gây hại đến sức khỏe và tính mạng của tất cả nhân viên cũng như tất cả các khách hàng và đối tác của chúng tôi.

Tuân theo những quy định và yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là “điều bắt buộc” trong tất cả mọi hoạt động xây dựng của GoldenLotus Contruction JSC. chúng tôi.

 Yêu cầu trong quy định an toàn của công ty là mỗi nhân viên phải nhận thức được trách nhiệm cá nhân và nghĩa vụ của họ, phải luôn tuân theo các nội quy và thường xuyên tham dự các khóa huấn luyện định kỳ để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn được xây dựng và duy trì trên mỗi công trường.

Goldenlotus Contruction JSC.Chủ đề liên quan


TỔNG QUAN CÔNG TY
TỔNG QUAN CÔNG TY

golden lotus, công ty xây dựng bông sen vàng, xây dựng nhà xưởng, công trình nhà xưởng, xây dựng dân dụng

Xem thêm
CÁN BỘ CHỦ CHỐT
CÁN BỘ CHỦ CHỐT

golden lotus, goldenlotus, bông sen vàng xây dựng, nhà xưởng, dân dụng

Xem thêm