Logo CotecCons
 

CÁN BỘ CHỦ CHỐT


Nhân sự

STT Tên Cán Bộ Chuyên Môn, Kinh Nghiệm
1 Nguyễn Hữu Thông - Chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp.
- Tốt nghiệp trường ĐH Bách khoa Tp.HCM năm 1982.
- Gần 30 năm kinh nghiệm về thi công quản lý giám sát các công trình dân dụng và công nghiệp.
2 Phạm Quốc Hùng

- Chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 1995.
- 16 năm kinh nghiệm về nhà cao tầng và công nghiệp.

3 Trần Kim Sơn

- Chuyên môn: Kiến Trúc Sư.
- Tốt nghiệp trường ĐH kiến trúc Hà Nội năm 1999.
- 12 năm kinh nghiệm về kiến trúc và nhà cao tầng.

4 Phạm Ngọc Quân

- Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình DD & CN
- Tốt nghiệp trường ĐH Bách khoa Tp.HCM năm 1999
- 12 năm kinh nghiệm về công trình công nghiệp, hạ tầng và cầu cảng.

5 Phùng Việt Cường

- Chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2001.
- 10 năm kinh nghiệm về nhà cao tầng và công nghiệp.

6 Nguyễn Anh Tuấn

- Chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2004.
- 6 năm kinh nghiệm về nhà cao tầng và công nghiệp.

7 Nguyễn Mạnh Hà

- Chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2007.
- 5 năm kinh nghiệm về nhà cao tầng, công nghiệp và quản lý công trình.

8 Hoàng Danh Tuấn

- Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2005.
- 6 năm kinh nghiệm về nhà công nghiệp và dân dụng.

9 Thới Văn Hồi

- Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng DD & CN.
- Tốt nghiệp trường ĐH Bách khoa Tp.HCM năm 2003.
- 8 năm kinh nghiệm về nhà cao tầng và công nghiệp.

10 Nguyễn Văn Thịnh

- Chuyên môn: Kỹ sư cấp thoát nước.
- Tốt nghiệp trường ĐH kiến trúc Hà Nội năm 2005.
- Hơn 5 năm kinh nghiệm về công trình thủy lợi, cấp thoát nước.

11 Trần Đức Kiên

- Chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2007.
- 4 năm kinh nghiệm về công trình nhà công nghiệp và dân dụng.

12 Hoàng Anh Chung

- Chuyên môn: Kỹ sư cầu đường.
- Tốt nghiệp trường ĐH GTVT Hà Nội năm 2007.
- 4 năm kinh nghiệm về công trình nhà hạ tầng và cầu cảng.

13 Nguyễn Thế Anh

- Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2007.
- 4 năm kinh nghiệm về nhà công nghiệp và dân dụng.

14 Chu Văn Bình

- Chuyên môn: Kỹ sư dân dụng và công nghiệp.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2007.
- 4 năm kinh nghiệm về công trình nhà cao tầng và công nghiệp.

15 Phan Trần Hiếu

- Chuyên môn: Kỹ sư kinh tế.
- Tốt nghiệp trường ĐH xây dựng Hà Nội năm 2006.
- 5 năm kinh nghiệm về QS,QC các công trình nhà cao tầng và công nghiệp.

 Chủ đề liên quan


TỔNG QUAN CÔNG TY
TỔNG QUAN CÔNG TY

golden lotus, công ty xây dựng bông sen vàng, xây dựng nhà xưởng, công trình nhà xưởng, xây dựng dân dụng

Xem thêm
CÁN BỘ CHỦ CHỐT
CÁN BỘ CHỦ CHỐT

golden lotus, goldenlotus, bông sen vàng xây dựng, nhà xưởng, dân dụng

Xem thêm