Logo CotecCons
 

Đang cập nhật
Chủ đề liên quan


Chỉ Huy Trưởng; Kỹ Sư Xây Dựng; Kỹ Sư Trắc Địa
Chỉ Huy Trưởng; Kỹ Sư Xây Dựng; Kỹ Sư Trắc Địa

Mô tả công việc: + Bóc tách khối lượng dự toán + Triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công. + Triển khai trực tiếp công tác thi công, giám sát các Đội/ Nhóm thi công. + Đảm bảo công tác thi công theo đúng quy trình quản lý chất lượng an toàn vệ sinh lao động và tiến độ theo khu vực được phân công đảm trách.

Xem thêm
Kỹ Sư Điện ME: 05 Người (HN; HCM, Đồng Nai; Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Dương)
Kỹ Sư Điện ME: 05 Người (HN; HCM, Đồng Nai; Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Dương)

Kỹ Sư Điện ME: 05 Người (HN; HCM, Đồng Nai; Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Dương)

Xem thêm