Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình BW - Giai đoạn 3 ngày 06/10/2019


Cập nhật tiến độ công trình BW - Giai đoạn 3 ngày 06/10/2019


Tiến độ công trình BW - Giai đoạn 3:

* Factory C11-C12

 1. Nhà C11-C12 : Lắp tôn mái, tôn vách khu nhà xưởng (55%)
 2. Nhà C11-C12 : Tô tường trục A khu nhà xưởng (90%)
 3. Nhà C11-C12 : Đổ bê tông mái vòm (100%)
 4. Nhà C11-C12 : Lắp ván khuôn, cốt thép cầu thang

* Factory B11

 1. Nhà B12 : Lắp tôn mái khu nhà xưởng (90%)
 2. Nhà B11 : Tô tường trục 1 khu nhà xưởng (90%)
 3. Nhà B12 : Xây tường khu văn phòng (55%)
 4. Nhà B11: Đổ bê tông mái vòm (100%)
 5. Nhà B11 : Lắp tôn mái, tôn vách khu nhà xưởng
 6. Nhà B11 : Lắp ván khuôn, cốt thép cầu thang

* Factory B12

 1. Nhà B12 : Lắp tôn mái khu nhà xưởng (20%)
 2. Nhà B12 : Tô tường trục M khu nhà xưởng (90%)
 3. Nhà B12 : Xây tường khu văn phòng (65%)
 4. Nhà B12 : Đổ bê tông mái vòm (100%)
 5. Nhà B12 : Lắp ván khuôn, cốt thép cầu thang

* Factory C4

 1. Nhà C4 : Lắp tôn mái khu nhà xưởng (100%)
 2. Nhà C4 : Lắp tôn vách (20%)
 3. Nhà C4 : Xây tường khu văn phòng (55%)
 4. Nhà C4 : Tô tường trục M khu nhà xưởng (90%)
 5. Nhà C4 : Đổ bê tông mái vòm (100%)
 6. Nhà C4 : Lắp ván khuôn, cốt thép cầu thang

* Factory C5

 1. Nhà C5 : Hoàn thiện cột, kèo, nóc gió, giằng kết cấu thép (90%)
 2. Nhà C5 : Tô tường trục K khu nhà xưởng (90%)
 3. Nhà C5 : Lắp ván khuôn, cốt thép mái vòm
 4. Nhà C5 : Xây tường khu văn phòng

* Factory C6

 1. Nhà C6 : Hoàn thiện cột, kèo, nóc gió, giằng kết cấu thép (90%)
 2. Nhà C6 : Tô tường trục H khu nhà xưởng (35%)
 3. Nhà C6 : Lắp ván khuôn, cốt thép dầm mái
 4. Nhà C6 : Xây tường khu văn phòng

* Hạ tầng

 1. Hạ tầng : Lắp đặt cống và hố ga nhà C4, B11
 2. Hạ tầng : Hàn ống HDPE, Đào tường chắn nhà trục 13 nhà C4

* PCCC

 1. PCCC : Gia công ống nhánh xưởng C11,C12,B11
 2. PCCC : Lên ống DN 150 xưởng B11,C5
 3. PCCC : Gia công ống DN 150 xưởng C6

* MEP

 1. MEP : Thi công ống cấp nước vệ sinh C4,C5,B11,B12
 2. MEP : Thi công ống nước mưa trục H nhà C11,C12

Hình ảnh thi công minh họa :

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,Chủ đề liên quan