Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Mahang - Dung Quất ngày 23/12/2019


Cập nhật tiến độ công trình Mahang - Dung Quất ngày 23/12/2019


Nội dung công việc thi công :

  1. Thi công cốt thép, copha cột, dầm, sàn  xưởng nhuộm, xưởng hoàn thiện, nhà phát triển.
  2. Bơm thoát nước mưa.
  3. Thi công mương đường hạ tầng.
  4. Lắp dựng copha, cốt thép đáy bể, vách bể S08A, S08B, bể PCCC.
  5. Lấp đất sàn nền.

Hình ảnh minh họa:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,Chủ đề liên quan