Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 31/12/2019


Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 31/12/2019


Nôi dung công việc thi công tuần vừa quà của công trình Xindadong : XƯỞNG DỆT
- Dọn vệ sinh, khò chống thấm trục 12-21/A-B
- Sửa cửa đi trục 12-13/A; H;
- Defec mương gió, tạo dốc bề phun phòng điều không số 3
- Thi công sửa chữa cánh mương gió trục 17-22/B-D
- Thi công vách ngăn chổng cháy
- Chống thấm và vệ sinh mương gió, vệ sinh trên mái
 XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
- Xây tô trục H-F/20-25
- Lắp giàn giáo trục K-G/20-21. Tháo giáo trục J/14-20
- Sơn bả khu văn phòng trục A-B/1-4, K-F/20-21, Sơn bả trục G/1-4, A-F/20-25,
phòng điều không
- Thi công vách thạch cao trục 20-21/K-C
- Lắp đặt cửa khu văn phòng
- Thi công mương phát sinh trong khu văn phòng trục A-B
 KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI- BỂ NƯỚC
- Xử lý chống thấm bể
- Dọn dẹp vật tư bể lắng bùn
- Đổ bê tông nền nhà điều hành
- Lắp dựng coppha thành bể quan trắc
- Xây tường trục A nhà PCCC
 NHÀ KHO
- Xây tô tường tầng 1
- Thưng tôn, lắp ke diềm cửa, lợp balabes
 NHÀ BẢO VỆ
- Sơn bả nhà bao vệ số 1,2
 NHÀ NỒI HƠI
- Gia công thép bể nước
- Lắp đặt cốt thép, ghép cốt pha móng kho than
- Xây tô tường nhà nồi hơi
 ME
- Lắp đèn highbay, ổ cắm, lắp đặt tủ, đặt đèn exit, thiết bị wc, thi công ống hơi, ống
nước cấp khu xưởng, kéo cáp điện nhẹ, tủ trung tâm khu vp xưởng nguyên liệu.
- Lắp đặt camera xưởng dệt.
- Lắp đặt điện, điện nhẹ nhà bảo vệ
- Căn chỉnh đèn, thiết bị, kéo cáp mạng ký túc xá
- Kéo dây, lắp đặt đèn đường.
- Kéo nguồn tủ điện xưởng nguyên liệu
 XƯỞNG DỆT
- Dọn vệ sinh, khò chống thấm trục 12-21/A-B
- Sửa cửa đi trục 12-13/A; H;
- Defec mương gió, tạo dốc bề phun phòng điều không số 3
- Thi công sửa chữa cánh mương gió trục 17-22/B-D
- Thi công vách ngăn chổng cháy
- Chống thấm và vệ sinh mương gió, vệ sinh trên mái
 XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
- Xây tô trục H-F/20-25
- Lắp giàn giáo trục K-G/20-21. Tháo giáo trục J/14-20
- Sơn bả khu văn phòng trục A-B/1-4, K-F/20-21, Sơn bả trục G/1-4, A-F/20-25,
phòng điều không
- Thi công vách thạch cao trục 20-21/K-C
- Lắp đặt cửa khu văn phòng
- Thi công mương phát sinh trong khu văn phòng trục A-B
 KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI- BỂ NƯỚC
- Xử lý chống thấm bể
- Dọn dẹp vật tư bể lắng bùn
- Đổ bê tông nền nhà điều hành
- Lắp dựng coppha thành bể quan trắc
- Xây tường trục A nhà PCCC
 NHÀ KHO
- Xây tô tường tầng 1
- Thưng tôn, lắp ke diềm cửa, lợp balabes
 NHÀ BẢO VỆ
- Sơn bả nhà bao vệ số 1,2
 NHÀ NỒI HƠI
- Gia công thép bể nước
- Lắp đặt cốt thép, ghép cốt pha móng kho than
- Xây tô tường nhà nồi hơi
 ME
- Lắp đèn highbay, ổ cắm, lắp đặt tủ, đặt đèn exit, thiết bị wc, thi công ống hơi, ống
nước cấp khu xưởng, kéo cáp điện nhẹ, tủ trung tâm khu vp xưởng nguyên liệu.
- Lắp đặt camera xưởng dệt.
- Lắp đặt điện, điện nhẹ nhà bảo vệ
- Căn chỉnh đèn, thiết bị, kéo cáp mạng ký túc xá
- Kéo dây, lắp đặt đèn đường.
- Kéo nguồn tủ điện xưởng nguyên liệu.

Hình ảnh thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,
 Chủ đề liên quan