Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Mahang - Dung Quất ngày 02/01/2020


Cập nhật tiến độ công trình Mahang - Dung Quất ngày 02/01/2020


Tiến độ công trình Mahang đầu năm 2020:

  1. Thi công cốt thép, copha cột, dầm, sàn  xưởng nhuộm, xưởng hoàn thiện, nhà phát triển.
  2. Bơm thoát nước mưa.
  3. Thi công mương đường hạ tầng.
  4. Lắp dựng copha, cốt thép đáy bể, vách bể S08A, S08B, bể PCCC.
  5. Lấp đất sàn nền.

Hình ảnh minh họa thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,Chủ đề liên quan