Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình BW 4,5,6 - ngày 02/01/2020


Cập nhật tiến độ công trình BW 4,5,6 - ngày 02/01/2020


Tiến độ công trình BW 4,5,6 đầu năm 2020

 1. Lắp dựng coffa cột đầu hồi nhà xưởng B1&B2
 2. Xây tô nhà văn phòng, vòm W nhà B1&B2
 3. Lắp dựng đổ bê tông mái vòm, tường chắn nhà xưởng B3&B4
 4. Xây tường cầu thang xưởng B3&B4
 5. Xây tường bao quanh trục M, 13 nhà xưởng B9
 6. Lắp dựng cốt pha sàn trục AB/1-3 nhà xưởng B9
 7. Gia công lắp dựng ván khuôn + thép đà giằng trục 13/(B-M) nhà xưởng B10
 8. Thép sàn trục (10-13)/(A-B) nhà xưởng B10
 9. Lắp dựng Coffa sàn trục (1-3)/(A-B) nhà xưởng B10
 10. Chuyển đất lu, nền nhà xưởng B10
 11. Gia công lắp dựng cột văn phòng trục 1-2/C-H
 12. Đổ bê tông cột văn phòng 1-2/H-M
 13. Đầm đất văn phòng nhà xưởng A1&A2
 14. Vệ sinh đầu cột,làm lót đà kiềng 1-2/A-L nhà xưởng A3A-A3B
 15. Tháo ván khuôn cổ cột trục 11/F-L nhà xưởng A3A-A3B
 16. Gia công lắp dựng thép,ván khuôn thành bể phốt nhà xưởng A3A-A3B
 17. Gia công lắp dựng coppha đà kiềng trục 11(A-L) nhà A4A&A4B
 18. Gia công lắp dựng coppha cột trục 1,2(A-L) nhà A4A&A4B
 19. Gia công lắp dựng coppha dầm sàn tầng 2 cos +7,500 nhà xưởng A5A&A5B

Hình ảnh thi công :

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,Chủ đề liên quan