Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Mahang - Dung Quất ngày 02/03/2020


Cập nhật tiến độ công trình Mahang - Dung Quất ngày 02/03/2020


Tiến độ công trình Mahang - Dung Quất ngày 02/03/2020

1. NHÀ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN :
- Xây tường tầng 4, tầng tum.
- Mài trần tầng 4, mài sino, mái tum.
- Trát ngoài trục 10. Xây bậc câù thang tầng 3-4.
- Lát nền tầng 3.
2. XƯỞNG HOÀN THIỆN :
- Gia công lắp dựng cột tum thang máy, dầm tầng 4 trục A/9a-16.
- Gia công lắp dựng copha dầm trục A,H.
- Gia công lắp dựng copha dầm sàn mái thông gió trục J-K/3-14.
- Xây tô tường tầng mái trục A-H/16-17, A-H/1-2.
- Xây tường tầng 3 trục M/9a-17,A-H/16-17.
- Mài trần, cột tầng 3.
- Tháo dỡ copha thành mương trục 2-9/L-K.
- Lắp dựng copha thành mương trục 2-9/M-L. trục 2-9/K-J.
3. XƯỞNG NHUỘM :
- Xây tô tầng 1- tầng mái.
- Xây tô tầng 3, tầng mái, phòng AC.
- Tiếp tục mài cột trần, sơn bả tầng 1 và 2, tầng 3 .
- Gia công lắp dựng cầu thang trục 11-12 từ cote 0.0 đến cote 3.2.
- Gia công lắp dựng cầu thang bộ cote 3.2-6.2..
4. HẠ TẦNG :
- Thi công thoát nước tạm, đường tạm. Thi công mương B26-B29, B01-B02.
- Thi công mương nước thải đoạn NT3-03 đến NT3-06.
- Thi công lu nền đường Đ4.1,Đ4.2, Đ4.3.
5. BỂ PCCC, KHO THAN :
- Đầm nền đất nhà rác, khu bôn lọc, phòng bơm.
- Gia công lắp dựng cốt thép, copha cổ cột nhà kho.
6. BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI S08A:
- Lắp dựng dầm sàn và lắp dựng thép dầm vách +4.000.
7. ME:
- Cắt đục, đặt tủ, kéo cáp tầng 4. Thi công ống đồng tầng 4 nhà R&D.
- Cắt đục tầng 2, tầng 3 xưởng nhuộm, xưởng hoàn thiện.
- Thi công ống chữa cháy nhà R&D. Kéo dây báo cháy tầng 2 xưởng nhuộm.
- Thi công hệ thống chữa cháy tầng 2 xưởng hoàn thiện.
- Kéo dây báo cháy tầng 2 xưởng nhuộm.
- Thi công hệ thống chữa cháy tầng 2 xưởng hoàn thiện.
Một số hình ảnh thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC.,


 Chủ đề liên quan