Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable - Giai đoạn 3  ngày 22/6/2020


Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable - Giai đoạn 3  ngày 22/06/2020


Công việc chính thi công :
  Xây tô tường tầng 2 trục X1-X4/Y1-Y5, xây hộp gen xưởng E
  Gia công coppha cột giằng tầng tum xưởng E
  Phun bả bột dầm sàn tầng 2 xưởng E
  Tô tường ngoài nhà xưởng F
  Bả lớp lớp 2 tường bao xưởng F
  Sơn dặm vá cột thép xưởng F
  Đổ đá base đường A2. Bóc nền đất đường B3 
  Ghép coppha thành mương,lắp cốt thép mương tuyến A6-A7, A12-A13
  Thi công khui box ống âm sàn T3 nhà E.
  Thi công ống cấp nước vệ sinh nhà xưởng F.
  Lấp cát, hoàn trả mặt bằng vệ sinh nhà E & F.
  Nghiệm thu lắp đặt ống thoát nước mưa nhà E.
  Gia công ống chữa cháy tại bãi gia công.
  Khui box, thông dây ống âm sàn báo cháy T3 nhà E

Hình ảnh thi công chính :

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,Chủ đề liên quan