Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable Giai đoạn 2B ngày 05/08/2020


Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable Giai đoạn 2B ngày 05/08/2020


Nội dung công việc thi công trong tuần:

- Tháo dỡ dàn giáo ngoài nhà trục X8/Y1-Y5 xưởng E
- Lắp dựng sắt thép nền tầng 1 xưởng E
- Sơn màu trong nhà tầng 3 trục X7-8/Y1-2, bả bột ngoài nhà trục X1-8/Y5 xưởng E
- Thi công cốt thép nền xưởng F
- Đổ bê tông nền xưởng F
- Xây tường bổ sung xưởng F

Hình ảnh thi công: 

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,
 Chủ đề liên quan