Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Suncasa Project 5/8/2020


Cập nhật tiến độ công trình Suncasa Project 5/8/2020


Tiến độ công trình 

Đổ bê tông:

1. Móng nhà và móng hàng rào căn 29,căn 30

2. Đổ bê tông lót bể phốt căn 35, căn 36 

3. Móng nhà và móng hàng rào căn 29,căn 30

4. Đổ bê tông lót bể phốt căn 35, căn 36 

Hình ảnh thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,

 Chủ đề liên quan