Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Mahang - ngày 24/08/2020


Cập nhật tiến độ công trình Mahang - ngày 24/08/2020


Nhật ký thi công:

1.  XƯỞNG HOÀNTHIỆN : 
-  Thi công xây trát tường trục 8-9/H.
-  Thi công cán nền ốp lát phòng thí nghiệm.
-  Thi công đất nền khu mương điều không.
-  Thi công bệ máy trục C-D/11-16.
-  Thi công lắp thép nền trục M-J/2-9.
2.  XƯỞNG NHUỘM :
-  Thi công lấp đất cổ ống công nghệ mương điều không.
-  Thi công lắp dựng cốt thép bệ máy,bể nước phòng lạnh.
-  Thi công defect nền sàn tầng 2.
-  Xây trát tường phòng điều không.
3.  HẠ TẦNG :
-  Thi công biển hiệu.
-  Thi công bó vỉa,hố ga.
-  Thi công cầu cân,cổng phụ
4.  BỂ PCCC, KHO THAN,NHÀ BẢO VỆ, LÒ HƠI : 
-  Thi công lắp dựng copha bệ máy và mương dẫn hơi móng máy 15 tấn nhà lò hơi.
-  Thi công defect nền phòng bơm.
5.  HệThống ME 
-  Thi công lắp đặt thiết bị cổ bảo vệ phụ. 
-  Thi công sửa tủ phòng cháy chữa cháy tầng 1xưởng hoàn thiện. 
-  Thi công ống thoát nước mưa nhà lò hơi kho than. 

Hình ảnh thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,

 Chủ đề liên quan