Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable Giai đoạn 2B ngày 16/09/2020


Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable Giai đoạn 2B ngày 16/09/2020


Cập nhật tiến độ công trình Perennial Cable Giai đoạn 2B ngày 16/09/2020

 Mài nền tầng 2-3 xưởng E
 Dặm vá trong nhà xưởng E,F
 Cán và ốp lát vĩa hè
 Đục bê tông cổng
 Lu đường A4, đào móng hàng rào
 Hàn nắp đan, vét mương và đậy nắp đan
 Vệ sinh hoàn thiện xưởng E,F
 Hoàn thiện hệ thống điện xưởng F ,hoàn thiện hệ thống chiếu sáng ngoài
 Thi công báo cháy ngoài nhà. Gia công giá đỡ quả cầu chữa cháy

Hình ảnh thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .Chủ đề liên quan