Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Suncasa Project 16/09/2020


Cập nhật tiến độ công trình Suncasa Project 16/09/2020


Tiến độ thi công:

- Gia công thép dầm sàn, đà kiềng

- Lắp dựng coffa cầu thang bộ D-31.27,28

- Lắp dựng thép dầm sàn D-31.36,37,38

- Chuyển đất, ban đất nền

- Đầm đất đà kiềng D-31.49,50, đầm đất nền tầng trệt D-31.42,43,44,45

- Lắp thép sàn cos+3550 căn 36,37,38

- Đầm đất nền tầng trệt căn 42,43,44

- Lắp coffa cầu thang căn 27,28

Hình ảnh thi công

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,

 Chủ đề liên quan