Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Best Pacific Việt Nam - Giai đoạn 2 ngày 17/02/2019


Cập nhật tiến độ công trình Best Pacific Việt Nam - Giai đoạn 2 ngày 17/02/2019


Tết Kỷ Hợi đã qua, tiếp tục với công việc thi công để hoàn thành đúng với tiến độ đề ra. Sau đây là cập nhật tình hình thi công công trình Best Pacific Việt Nam Giai đoạn 2

Công việc thực hiện: 

  1. Lắp dựng khung vách chống cháy tầng 3 trục N và trụ 20A;
  2. Gia công, bọc bảo ôn ống gió tầng 2,3;
  3. Kết nối ống gió tầng 2;
  4. Lắp đặt máng đèn tầng 2;

Hình ảnh thi công:

GODLEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,

 Chủ đề liên quan