Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 27/08/2019


Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles - Dung Quất ngày 27/08/2019

XƯỞNG DỆT
- Lắp ghép cốt pha nắp mương dọc phòng điều không trục F/14-20.
- Lắp ghép cốt pha cột tầng 3 trục 15-16A/H-G; 12-17/A-B
- Lắp ghép cốt pha bể phun trục 12-17/A-B
- Lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 3 trục 18-20/H-G
- Lắp ghép cốt pha thành dầm
- Lắp đặt cột kèo thép
- Xây tường trục 22-23/A-H; 21-17/A-B
XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
- Vệ sinh chân cột, đổ sika grout chân cột
- Lắp đặt cốt thép, coppha cột tầng 2 phòng điều không
- Lắp đặt coppha cột tầng 2 trục L-M/11-17
- Bảo dưỡng bê tông dầm sàn tầng mái L-M /17-25; A-B/16-25
- Lắp đặt kèo thép zone 5,6
- Xây tường đổ bê tông bổ trụ nhà xưởng trục A-B/1-25; K-M/1-5
KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
- Bể số 3: gia công lắp dựng cốt thép coppha vách treo, sàn đi bộ
- Bể số 5: dọn dẹp vật tư, trám lỗ ty
- Bể số 1: lắp dựng dàn giáo coppha dầm, sàn nắp bể
- Bể số 2: lắp dựng cốt thép sàn cos 0.00
HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ
- Tháo cốp pha thành mương đoạn M10-M11
- Ghép cốp pha thành mương M5-M6.
- Đổ bê tông đáy mương M1-M2
- san cấp phối đường D3,D1. 1 lu lu hoàn thiện đường D3
NHÀ KÝ TÚC XÁ
- Lắp dựng giàn giáo sàn mái
- Xây tường tầng 1 trục 1-15 nhà ký túc xá
NHÀ KHO
- Tạm nghỉ
NHÀ BẢO VỆ
- San lấp lu lèn nền nhà bảo vệ số 1
NHÀ NỒI HƠI
- Tạm nghỉ
PHÒNG BƠM CỨU HỎA, BỂ NƯỚC
- Lắp đặt cốt thép đáy bể PCCC
ME
- Test áp lấp ống tuyến 7. Đào đặt ống vệ sinh xưởng nguyên liệu
- Thi công đặt ống âm sàn xưởng dệt, đổ móng trụ đèn đường
- Gia công ống cấp Nước chữa cháy, đặt ống âm sàn xưởng dệt, Đi báo cháy nhà ký túc

Một số hình ảnh thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,
 Chủ đề liên quan