Logo CotecCons
 

Cập nhật tiến độ công trình Mahang - Dung Quất ngày 23/08/2019


Cập nhật tiến độ công trình Mahang - Dung Quất ngày 23/08/2019


Một số công việc 

  1. Thi công đào móng, đổ lót, cốt thép, cốt pha, đổ bê tông móng xưởng nhuộm, xưởng hoàn thiện, bể xử lý nước thải;
  2. Thi công mương thoát nước tạm;
  3. Thi công đường vào văn phòng tạm.

Hình ảnh thi công:

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,Chủ đề liên quan