Logo CotecCons
 

Công Trình


NHÀ XƯỞNG BW - STAGE 3

KCN Mỹ Phước- Bình Dương
Xem thêm

NHÀ XƯỞNG BW - STAGE 2

KCN Mỹ Phước - Bình Dương
Xem thêm

NHÀ MÁY CASTA ALC

KCN Long Khánh - Đồng Nai
Xem thêm

NÂNG CẤP VÀ MỞ RỘNG CẢNG TRƯỜNG THỌ

Phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm

KHO HÀNG J1A - LOGISTICS CENTER

KHO HÀNG J1A - LOGISTICS CENTER
Xem thêm

KHO HÀNG J1B - LOGISTICS CENTER

KHO HÀNG J1B - LOGISTICS CENTER
Xem thêm


HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI ĐƯỜNG 13 – GIAI ĐOẠN IIE

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI ĐƯỜNG 13 – GIAI ĐOẠN IIE
Xem thêm

DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY SAPAI

DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY SAPAI
Xem thêm

DỰ ÁN AMATA SQUARE, STREETSCAPE

DỰ ÁN AMATA SQUARE, STREETSCAPE
Xem thêm