Logo CotecCons

Công trình cao ốc văn phòng Parkview TowerDanh mục: Dân Dụng
Theo khu vực: Miền Nam
Tiến độ: Đang thi công
Năm: 2017

Chi tiết dự án

05, Đường Hữu Nghị, Thị Xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Công ty Cổ phần Tiến Thành

2 triệu USD

2.000.000 USDCông trình