Logo CotecCons

Nhà xưởng công ty TNHH Perennial Cable Việt Nam - Giai đoạn 2Danh mục: Theo công trình
Theo khu vực: Theo vị trí
Tiến độ: Theo tiến độ

Chi tiết dự án

Số 5, Đường 6A, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Công ty TNHH Perennial Cable Việt Nam

0

Xây dựng giai đoạn 2

50.000.000.000 VND

210 ngàyCông trình