Bắc Giang thành lập cụm công nghiệp Thanh Sơn, huyện Sơn Động

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp (CCN) Thanh Sơn, huyện Sơn Động.

Bắc Giang thành lập cụm công nghiệp Thanh Sơn, huyện Sơn Động
May mặc là một trong các ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN Thanh Sơn.

Theo đó, CCN Thanh Sơn có diện tích 46 ha. Địa điểm CCN thuộc địa bàn thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động.

Ranh giới phía Bắc giáp suối, phía Nam giáp đường tỉnh 293, phía Đông giáp đồi trồng keo, phía Tây giáp khu dân cư thôn Đồng Thanh.

Các ngành nghề thu hút đầu tư bao gồm: Sản xuất, chế biến nông, lâm sản, thực phẩm; may mặc; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; công nghiệp chế biến, chế tạo khác, công nghiệp hỗ trợ.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Thanh Sơn là Liên danh Công ty Cổ phần Đại Phước Bắc Giang (nay đổi tên là Công ty Cổ phần DP INVEST) và Công ty TNHH đầu tư CN Đông Bắc.

Dự án có tổng mức đầu tư là 488,181 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.