• vi
  • en
  • zh-hans

Cảng Nam Hải


Danh mục: Dân Dụng
Theo năm: 2009
Theo vị trí: Miền Bắc
Theo tiến độ: Đã Hoàn Thành

Chi tiết dự án

Địa chỉ:Phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.
Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường
Quy mô:7 Ha
Gói thầu:383 tỉ đồng
Quốc gia:Việt Nam
Giá trị hợp đồng383 tỉ đồng
Thời gian hoàn thành:12 tháng

Dự án