Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 16/02/2020

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 16/02/2020

Nội dung công việc thi công :
Tiến độ thi công Xindadong Textiles :
⦁ XƯỞNG DỆT
⦁ Chống thấm phòng điều không số 4
⦁ Dọn vệ sinh chống thấm mương gió
⦁ Mài chân máy
⦁ Đục sửa gạch ốp tường
⦁ Vệ sinh nền trục 22-23
⦁ Vệ sinh khò chống thấm chân tường trục G-H
⦁ Lắp khe lún trong nhà
⦁ Bơm nước test chống thấm trục A-B
⦁ XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
⦁ Vệ sinh, bơm sika flex ron nền
⦁ Chống thấm, cán tạo dốc đáy sino trục L-M, A-B
⦁ Sơn bả trục A-B, 20-25
⦁ Vệ sinh, đi ron mạch gạch nền nhà WC
⦁ Chống thấm sàn mái trục A-B
⦁ Ốp đá granite sảnh
⦁ San lấp vỉa hè
⦁ HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ
⦁ Ghép coppha, đổ bê tông bó vỉa
⦁ Trải nilon ghép coppha bãi trước nhà boiler
⦁ Tháo coppha, đục, mài vách dock lấy hàng
⦁ Lu bãi container
⦁ NHÀ KHO
⦁ Vệ sinh, bơm sika flex ron nền tầng 1
⦁ Sơn bả nhà kho thành phẩm
⦁ San lấp vỉa hè
⦁ NHÀ NỒI HƠI
⦁ Xây tô tường kho xỉ
⦁ Ghép cốt pha mương sau nhà nồi hơi
⦁ Tô tường kho than
⦁ KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
⦁ Dọn dẹp vật tư, rác thải, lấp đất quanh bể lắng bùn.
⦁ Ban đất, làm mặt bằng khu xử lý nước thải
⦁ KÝ TÚC XÁ
⦁ Ban sửa đầm đất vỉa hè trục A
⦁ Sơn bả dặm vá mặt ngoài
⦁ ME
⦁ Kéo cáp điện nhẹ, lắp camera ngoài nhà.
⦁ Bọc bảo ôn, lắp tấm inox, khớp dãn nở ống hơi xưởng nguyên liệu.
⦁ Kéo cáp chiếu sáng kho thành phẩm
⦁ Căn chỉnh trụ đèn đường.
⦁ PCCC
⦁ Test áp đường ống ngoài nhà.
⦁ Căn chỉnh van.

Hình ảnh minh họa:

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 16/02/2020
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 16/02/2020
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 16/02/2020
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 16/02/2020