• vi
  • en
  • zh-hans

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XINDADONG (VIỆT NAM)


Danh mục: Công Nghiệp
Theo năm: 2019
Theo vị trí: Miền Trung
Theo tiến độ: Đã Hoàn Thành

Chi tiết dự án

Địa chỉ: KCN VSIP Quảng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Dệt May XinDaDong (Việt Nam)
Quy mô: 155.000 m2 (bao gồm 2 giai đoạn)
Quốc gia: Trung Quốc
Sản phẩm Dệt may và nhuộm
Giá trị hợp đồng 25 triệu USD
Dự án bắt đầu 04/2019
Ngày kết thúc 02/2020

Dự án