• vi
  • en
  • zh-hans

CÔNG TY TNHH NEW MAHANG (VIỆT NAM)


Theo năm: 2019
Theo vị trí: Miền Trung
Theo tiến độ: Đã Hoàn Thành

Chi tiết dự án

Địa chỉ:KCN VSIP Quảng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi
Chủ đầu tư:Công Ty TNHH New Mahang (Việt Nam)
Quy mô:75.000 m2 (bao gồm 2 giai đoạn)
Quốc gia:Trung Quốc
Sản phẩm:Dệt may và nhuộm
Giá trị hợp đồng:18.5 triệu USD
Dự án bắt đầu:22/07/2019
Ngày kết thúc:10/04/2020

Dự án