• vi
  • en
  • zh-hans

DỰ ÁN AMATA SQUARE, STREETSCAPE


Danh mục: Hạ Tầng
Theo năm: 2015
Theo vị trí: Miền Nam
Theo tiến độ: Đã Hoàn Thành

Chi tiết dự án

Địa chỉ:Khu công nghiệp AMATA, Long Bình, tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Chủ đầu tư:AMATA JSC
Quy mô:20 Ha
Gói thầu:AMATA
Quốc gia:
Giá trị hợp đồng2,500,000 USD
Thời gian hoàn thành:30/3/2015-30/10/2015

Dự án