• vi
  • en
  • zh-hans

DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY SAPAI


Danh mục: Hạ Tầng
Theo năm: 2015
Theo vị trí: Miền Nam
Theo tiến độ: Đã Hoàn Thành

Chi tiết dự án

Địa chỉ:Lô B1-2, khu A3, đường D9, khu công nghiệp Rạch Bắp, An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Chủ đầu tư:Công ty Sapai
Quy mô:
Gói thầu:
Quốc gia:Việt Nam
Giá trị hợp đồng
Thời gian hoàn thành:

Dự án