CẢNG QUỐC TẾ GEMADEPT DUNG QUẤT

Địa chỉ: xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Công ty CP ĐT XD PT Hạ tầng Gemadept
Quy mô: 11 Ha
Quốc gia: Việt Nam
Gói thầu 20.000.000 USD
Giá trị hợp đồng 20.000.000 USD
Thời gian hoàn thành 24 tháng