• vi
  • en
  • zh-hans

NHÀ MÁY WOODMAX GIAI ĐOẠN 2


Danh mục: Công Nghiệp
Theo năm: 2016
Theo vị trí: Miền Nam
Theo tiến độ: Đang Thi Công

Chi tiết dự án

Địa chỉ: KCN VSIP2, tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Woodmax
Quy mô: 25.000 m2
Quốc gia: Đức
Sản phẩm Xuất khẩu sản phẩm gỗ
Giá trị hợp đồng 8.0 triệu USD
Dự án bắt đầu 04/2016
Ngày kết thúc  

Dự án