• vi
  • en
  • zh-hans

KHO HÀNG J1B – LOGISTICS CENTER


Danh mục: Công Nghiệp
Theo năm: 2015
Theo vị trí: Miền Nam
Theo tiến độ: Đã Hoàn Thành

Chi tiết dự án

Địa chỉ:Khu công nghiệp Sóng Thần I, Tỉnh Bình Dương.
Chủ đầu tư:Becamax IDC
Quy mô:Diện tích 24.000 m2, bao gồm nhà kho, nhà điều hành và khuôn viên.
Gói thầu:
Quốc gia:Việt Nam
Giá trị hợp đồng
Thời gian hoàn thành:12 tháng

Dự án