CÔNG TRÌNH CAO ỐC VĂN PHÒNG PARKVIEW TOWER

Địa chỉ: 05, Đường Hữu Nghị, Thị Xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tiến Thành
Quy mô:
Quốc gia: Việt Nam
Gói thầu: 2.000.000 USD
Giá trị hợp đồng 2.000.000 USD
Thời gian hoàn thành: 10 Tháng