CÔNG TY TNHH NHỰA TATING – PHASE 1

Địa chỉ: KCN VSIP Hải Dương, tỉnh Hải dương
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Seng Seng
Quy mô: 43.000 m2
Quốc gia: Đài Loan
Sản phẩm Túi nhựa cho ngành CN thực phẩm
Giá trị hợp đồng 8.5 triệu USD
Dự án bắt đầu Ngày 13/11/2018
Ngày kết thúc Ngày 13/04/ 2019