CÔNG TY TNHH TUFROPES VIỆT NAM

Địa chỉ: KCN VSIP 2, tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tufropes Việt Nam
Quy mô: 30.000 m2
Quốc gia: Ấn Độ
Sản phẩm Sản xuất dây thừng
Giá trị hợp đồng 6.5 triệu USD
Dự án bắt đầu Tháng 7/2016
Ngày kết thúc 2017