CORE 5 QUẢNG NINH

Địa chỉ: Lô CN5, Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Core5 Quảng Ninh I
Quy mô: 75839 m2
Quốc gia:
Giá trị hợp đồng:
Thời gian hoàn thành: 245 ngày