• vi
  • en
  • zh-hans

CÔNG TY TNHH HAI PREMIUM TREATS


Theo năm: 2019
Theo vị trí: Miền Bắc
Theo tiến độ: Đã Hoàn Thành

Chi tiết dự án

Địa chỉ:KCN VSIP Hải Dương, tỉnh Hải dương
Chủ đầu tư:Công ty TNHH PPDS PTY
Quy mô:10.000 m2 (Cấu trúc bê tông)
Quốc gia:Hong Kong – Trung Quốc
Giá trị hợp đồng:5.5 triệu USD
Thời gian hoàn thành:5 tháng

Dự án