• vi
  • en
  • zh-hans

CẢNG QUỐC TẾ GEMADEPT DUNG QUẤT


Danh mục: Dân Dụng
Theo năm: 2013
Theo vị trí: Miền Trung
Theo tiến độ: Đang Thi Công

Chi tiết dự án

Địa chỉ:xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Chủ đầu tư:Công ty CP ĐT XD PT Hạ tầng Gemadept
Quy mô:11 Ha
Quốc gia:Việt Nam
Gói thầu20.000.000 USD
Giá trị hợp đồng20.000.000 USD
Thời gian hoàn thành24 tháng

Dự án