DỰ ÁN AMATA SQUARE, STREETSCAPE

Địa chỉ: Khu công nghiệp AMATA, Long Bình, tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Chủ đầu tư: AMATA JSC
Quy mô: 20 Ha
Gói thầu: AMATA
Quốc gia:
Giá trị hợp đồng 2,500,000 USD
Thời gian hoàn thành: 30/3/2015-30/10/2015