HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI ĐƯỜNG 13 – GIAI ĐOẠN IIE

Địa chỉ: Khu công nghiệp AMATA, Tỉnh Đồng Nai.
Chủ đầu tư: AMATA JSC
Quy mô: Dự án thực hiện với chiều dài 1.500 m đường ống thoát nước thải (ống HDPE D300) cùng hệ thống hố ga đấu nối.
Gói thầu:
Quốc gia:
Giá trị hợp đồng
Thời gian hoàn thành: 40 ngày