TRUNG TÂM PHÂN PHỐI NESTLE

Địa chỉ: Tỉnh Đồng Nai, Tp. Biên Hòa, ICD Tân Cảng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nestle
Quy mô: 35.000 m2 (Cấu trúc bê tông)
Quốc gia: Thụy Sĩ
Sản phẩm Nhà Kho
Giá trị hợp đồng 10.5 triệu USD
Dự án bắt đầu Tháng 03/2016
Ngày kết thúc Tháng 01/2017