TRUNG TÂM TMDV VÀ NHÀ Ở HH01

Địa chỉ: Trung tâm dịch vụ văn hoài – Thể dục thể thao tổng hợp Thuận An Bình Dương
Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp TNHH MTV (Becamex IDC)
Quy mô:
Quốc gia: Việt Nam
Giá trị hợp đồng: 20,000,000,000 VNĐ
Thời gian hoàn thành: 15/9/2015 đến 31/10/2015