Update Construction Progress Of Textiles Viet Nam On June 22, 2019

Nội dung công việc:
XƯỞNG DỆT
– Lắp đặt cốt thép đà kiềng trục 23/A-D
– Lắp đặt cốt thép, coppha mương trục 17-20A/C; 19A-20A/C; 15-14/C; 18-18A/C-
– Đục trám vá đầu ty nhà điều không
– Tháo dỡ cốt pha mương và nhà điều không trục 16-18/H-F; 19-20/A-B; 15-16A/A-C
– Lắp ghép cốt pha nhà điều không trục 15-15A/H-F
– Lắp đặt cốt thép đà kiềng trục 23-22/H-D
– Đục trám vá đầu ty nhà điều khôn
XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
– Đổ bê tông lót giằng móng trục M-L/1-9
– Gia công lắp đặt cốt thép giằng móng M-L/1-9
– Lắp dựng cốt thép tường bể điều hòa Lắp dựng coppha tường bể điều hòa
– Lắp đặt cốt thép, coppha cột trục A-B/1-9; K/1-25
– Tháo cốt thép coppha giằng móng trục A-B/9-25
– Bảo dưỡng bê tông
– Lu nền đất trục E-J/15-25
– Lắp dựng cốt thép coppha mương tuyến 8 trục J
– Mài thành trong mương làm nắp
KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
– Lắp dựng ván khuôn vách bên trong bể, khoan cấy thép chờ vách treo bể số 4
– Gia công lắp dựng cốt thép coppha giằng vách bể số 3
– Gia công lắp dựng ván khuôn vách, lấp đất đáy móng bể số 5
– Gia công lắp dựng cốt thép coppha, đổ bê tông vách. Bể số 6
– Lắp dựng cốt thép coppha vách bể số 1
HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ
– Gia công lắp dựng cốt thép coppha mương đoạn M14,M14A2, M7A2,3,
– Đào san sửa nền đất đoạn M13,14
San ủi mặt bằng đường
NHÀ KÝ TÚC XÁ
– Gia công lắp dựng cốt thép coppha móng
– Đào san sửa hố móng
NHÀ KHO
– Đào đất hố móng trục A/1-10, E/7-15,
– Đổ bê tông lót móng
– Gia công lắp dựng cốt thép coppha móng trục 15/A-E
– Đổ bê tông móng trục 15/A-E
Một vài hình ảnh minh họa cho việc thi công:

Update Construction Progress Of Textiles Viet Nam On June 22, 2019
Update Construction Progress Of Textiles Viet Nam On June 22, 2019
Update Construction Progress Of Textiles Viet Nam On June 22, 2019
Update Construction Progress Of Textiles Viet Nam On June 22, 2019