• vi
  • en
  • zh-hans

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI ĐƯỜNG 13 – GIAI ĐOẠN IIE


Danh mục: Hạ Tầng
Theo năm: 2015
Theo vị trí: Miền Nam
Theo tiến độ: Đã Hoàn Thành

Chi tiết dự án

Địa chỉ:Khu công nghiệp AMATA, Tỉnh Đồng Nai.
Chủ đầu tư:AMATA JSC
Quy mô:Dự án thực hiện với chiều dài 1.500 m đường ống thoát nước thải (ống HDPE D300) cùng hệ thống hố ga đấu nối.
Gói thầu:
Quốc gia:
Giá trị hợp đồng
Thời gian hoàn thành:40 ngày

Dự án