• vi
  • en
  • zh-hans

KHO HÀNG J1A – LOGISTICS CENTER


Danh mục: Công Nghiệp
Theo năm: 2010
Theo vị trí: Miền Nam
Theo tiến độ: Đã Hoàn Thành

Chi tiết dự án

Địa chỉ:Khu công nghiệp Sóng Thần I, tỉnh Bình Dương.
Chủ đầu tư:Công ty cổ phần hàng hải Ngân Hà
Quy mô:Diện tích 10.000 m2, bao gồm nhà kho, nhà điều hành và khuôn viên.
Quốc gia:Việt Nam
Gói thầu
Giá trị hợp đồng
Thời gian hoàn thành6 tháng

Dự án