Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Vào ngày 25/01/2024, Golden Lotus Construction đã trang trọng tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Angsana Hồ Tràm. Tại đây, Ban giám đốc cùng các cấp quản lý Golden Lotus Construction đã cam kết nỗ lực hết mình để hoàn thành kế hoạch và mục tiêu đề ra trong năm 2024.

Năm 2023 đã là một năm đầy biến động và thử thách với nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nhờ sự cống hiến và sự tận tâm của tất cả các thành viên trong Công ty, chúng ta đã vượt qua những khó khăn và đạt được những thành tựu đáng kể.

Ông Đỗ Thành Duy - CT HĐQT phát biểu tại lễ ký kết
Ông Đỗ Thành Duy – CT HĐQT phát biểu tại lễ ký kết
Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Lễ ký kết Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024