• vi
  • en
  • zh-hans

Update Construction Progress Of Xindadong Textiles – Dung Quat On Nov 03, 2019

13/10/2020 07:26
Update Construction Progress Of Xindadong Textiles – Dung Quat On Nov 03, 2019

construction progress of  Xindadong project

TEXTILE FACTORY

– Installation of air slots; Installation of reinforcement for foundation axis 19-21 / E-H
– Installation of formwork for fan on 1st, 2nd floor of the air conditioning room
– Build the 2nd floor, axis 12-16 / G-H and build a flow room wall in the factory
– Tiling
– Putty axis 12-21 / G-H air conditioning room, 2nd floor, axis 22-23 / A-E, 1st floor
– 
Making wall by corrugated iron, seamlock tole for roof

PREPARATION FACTORY FOR RAW MATERIAL

– Concrete maintenance for factory foundation
– Installation of reinforcement, formwork for drainage ditch
– Suction in drainage ditches in the house
– Putty walls, floor beams in house, the 2nd floor, axis A-B / 1-9;
– Building, plastering wall, axis K-M / 5-11, K-C / 25, G / 1-15, J-K / 16-20, J / 1-20, A-B / 9-16
– 
corrugated iron for wall, install door, roofing corrugated iron

INFRASTRUCTURE OUTDOOR

– Pouring concrete road N3
– Dredging ditch

DORMITORY

– Completion of tiling on the 1st floor
– Clearing ground, glaze seno for 4th floor, axis 1-15 / A
– Tiling 3rd floor, laminating the floor for 2nd, 4th floor
– Building riser; drill hole for riser plastering attic, stairs axis 1 / D-C
– Putty for 1st, 3rd floor and plaster ceiling on the first floor

GUARD’S HOUSE

Building and plastering guard’s house no. 1

WASTEWATER TREATMENT AREA

– Tank No. 2: remove formwork of concrete maintenance for walls
– Tank No.7: clean up materials

MUD SEDIMENTATION TANK

– Installation of formwork for wall phase 2

WAREHOUSE

– Spread floor for deck
– corrugated iron for wall, install purlin, roofing corrugated iron

ME/ ME SYSTEM

– Construction of light electrical systems, compressed air for preparation factory
– Installing cable for dormitory, dropping thread rod for the textile factory lighting system

PCCC/ FIRE PROTECTION

– Connect the preparation factory pipe, dropping thread rod for the textile factory

Illustrating pictures of construction

Update Construction Progress Of Xindadong Textiles – Dung Quat On Nov 03, 2019
Update Construction Progress Of Xindadong Textiles – Dung Quat On Nov 03, 2019
Update Construction Progress Of Xindadong Textiles – Dung Quat On Nov 03, 2019
Update Construction Progress Of Xindadong Textiles – Dung Quat On Nov 03, 2019


Related news


Huấn luyện an toàn lao động công trình BW Industrial tại KCN VSIP 2 Bình Dương

Đặc thù của ngành nghề lao động trong công trường xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như mức độ nguy hiểm cao. Vậy nên huấn luyện an toàn lao động trong công trường xây dựng cho người lao động là việc làm quan trọng không chỉ đối với người lao động mà […]

Show more
Tiến độ công trình Mahang KCN VSIP Quãng Ngãi 25/11/2020

Cập nhật tiến độ công trình MaHang tại KCN VSIP Quãng Ngãi. Dự án: MaHang Việt Nam Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP Quãng Ngãi Tổng thầu xây dựng: Công ty Cổ phần Xây Dựng Bông Sen Vàng XƯỞNG NHUỘM Thi công tháo dỡ móng máy trục 5-6/K-M. Thi công cốt thép móng máy trục […]

Show more
Update Construction Progress Of Textiles Viet Nam On June 22, 2019

Nội dung công việc:
XƯỞNG DỆT
– Lắp đặt cốt thép đà kiềng trục 23/A-D

Show more