• vi
  • en
  • zh-hans

NHÀ XƯỞNG PERENNIAL CABLE – PHASE 2


Danh mục: Công Nghiệp
Theo năm: 2018
Theo vị trí: Miền Trung
Theo tiến độ: Đã Hoàn Thành

Chi tiết dự án

Địa chỉ:KCN VSIP Quảng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi
Chủ đầu tư:Công Ty TNHH Perennial Cable (Việt Nam)
Quy mô:70.000 m2 (gồm 3 giai đoạn)
Quốc gia:Hong Kong – Trung Quốc
Sản phẩm:Nguồn & Cáp điện
Giá trị hợp đồng:50.000.000.000 VND
Thời gian hoàn thành:210 ngày

Dự án