• vi
  • en
  • zh-hans

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Best Pacific – Giai Đoạn 2 Ngày 15/09/2019

12/10/2020 05:23

Công việc thực hiện:

  1. Đấu nối cáp tủ;
  2. Vệ sinh nhà xưởng;
  3. Lắp dựng thép, coppha vách bể;
  4. Defect

Hình ảnh minh họa:

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Best Pacific – Giai Đoạn 2 Ngày 15/09/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Best Pacific – Giai Đoạn 2 Ngày 15/09/2019Chủ đề liên quan


Huấn luyện an toàn lao động công trình BW Industrial tại KCN VSIP 2 Bình Dương

Đặc thù của ngành nghề lao động trong công trường xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như […]

Xem thêm
Tiến độ công trình Mahang KCN VSIP Quãng Ngãi 25/11/2020

Cập nhật tiến độ công trình MaHang tại KCN VSIP Quãng Ngãi.

Dự án: MaHang Việt Nam

Xem thêm
Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles Việt Nam ngày 22/06/2019

Nội dung công việc:
XƯỞNG DỆT
– Lắp đặt cốt thép đà kiềng trục 23/A-D

Xem thêm