• vi
 • en
 • zh-hans

Cập nhật tiến độ công trình BW – Giai đoạn 3 ngày 17/09/2019

12/10/2020 03:57

Công việc thi công đã thực hiện:

* Factory C11-C12

 1. Nhà C11-C12: Lắp cột kết cấu thép ( 100%)
 2. Nhà C11-C12 : Lắp kèo kết cấu thép (100%)
 3. Nhà C11-C12 : Lắp cốt thép cột tầng 2 khu văn phòng (100%)
 4. Nhà C11-C12 : Lắp nóc gió kết cấu thép
 5. Nhà C11-C12 : Xây tường trục Q khu nhà xưởng
 6. Nhà C11-C12 : Lắp ván khuôn, cốt thép giằng tường, lanh tô

* Factory B11

 1. Nhà B11 : Đổ bê tông cột tầng 2 khu văn phòng (50%)
 2. Nhà B11 : Lắp ván khuôn, cốt thép cột tầng 2 khu văn phòng (80%)
 3. Nhà B11 : Lắp kèo kết cấu thép
 4. Nhà B11 : Tô tường trục 13 ( 40%)
 5. Nhà B11 : Lắp ván khuôn, cốt thép giằng tường, lanh tô

* Factory B12

 1. Nhà B12 : Đổ bê tông cột tầng 2 khu văn phòng (50%)
 2. Nhà B12 : Lắp ván khuôn, cốt thép cột tầng 2 khu văn phòng (80%)
 3. Nhà B12 :Lắp ván khuôn, cốt thép giằng tường, lanh tô

* Factory C4

 1. Nhà C4 : Đổ bê tông sàn tầng 2 khu văn phòng ( 50%)
 2. Nhà C4 : Lắp ván khuôn, cốt thép sàn tầng 2 khu văn phòng ( 85%)
 3. Nhà C4 : Cán tôn mái
 4. Nhà C4 : Lắp ván khuôn, cốt thép giằng tường, lanh tô trục 13 khu nhà xưởng

* Factory C5

 1. Nhà C5 : Lắp giàn giáo lên sàn tầng 2 khu văn phòng
 2. Nhà C5 : Lắp kèo kết cấu thép ( 25%)
 3. Nhà C5 : Lắp ván khuôn, cốt thép giằng tường, lanh tô

* Factory C6

 1. Nhà C6 : Lắp giàn giáo lên sàn tầng 2 khu văn phòng – Lắp ván khuôn sàn tầng 2 khu văn phòng
 2. Nhà C6 : Lắp cột kết cấu thép
 3. Nhà C6 :  Xây tường trục 1 khu nhà xưởng

* Hạ tầng

 1. Hạ tầng : Lắp đặt cống và hố nhà C5, B12

* PCCC

 1. PCCC: Gia công ống DN200
 2. PCCC : Thi công đường ống hạ tầng DN200

* MEP

 1. MEP : Thi công thoát nước hạ tầng nhà C11
 2. MEP : Thi công đường ống HDPE
 3. MEP : Thi công lắp đặt đường thoát nước và ống điện chờ tầng 2 khu văn phòng nhà C4

Hình ảnh thi công:

Cập nhật tiến độ công trình BW – Giai đoạn 3 ngày 17/09/2019
Cập nhật tiến độ công trình BW – Giai đoạn 3 ngày 17/09/2019
Cập nhật tiến độ công trình BW – Giai đoạn 3 ngày 17/09/2019
Cập nhật tiến độ công trình BW – Giai đoạn 3 ngày 17/09/2019

GOLDEN LOTUS CONSTRUCTION JSC .,Chủ đề liên quan


Huấn luyện an toàn lao động công trình BW Industrial tại KCN VSIP 2 Bình Dương

Đặc thù của ngành nghề lao động trong công trường xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như mức độ nguy hiểm cao. Vậy nên huấn luyện an toàn lao động trong công trường xây dựng cho người lao động là việc làm quan trọng không chỉ đối với người lao động mà […]

Xem thêm
Tiến độ công trình Mahang KCN VSIP Quãng Ngãi 25/11/2020

Cập nhật tiến độ công trình MaHang tại KCN VSIP Quãng Ngãi.

Dự án: MaHang Việt Nam

Xem thêm
Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles Việt Nam ngày 22/06/2019

Nội dung công việc:
XƯỞNG DỆT
– Lắp đặt cốt thép đà kiềng trục 23/A-D

Xem thêm