• vi
  • en
  • zh-hans

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 27/08/2019

13/10/2020 07:35
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 27/08/2019

XƯỞNG DỆT
– Lắp ghép cốt pha nắp mương dọc phòng điều không trục F/14-20.
– Lắp ghép cốt pha cột tầng 3 trục 15-16A/H-G; 12-17/A-B
– Lắp ghép cốt pha bể phun trục 12-17/A-B
– Lắp đặt cốt thép dầm sàn tầng 3 trục 18-20/H-G
– Lắp ghép cốt pha thành dầm
– Lắp đặt cột kèo thép
– Xây tường trục 22-23/A-H; 21-17/A-B
XƯỞNG CHUẨN BỊ NGUYÊN VẬT LIỆU
– Vệ sinh chân cột, đổ sika grout chân cột
– Lắp đặt cốt thép, coppha cột tầng 2 phòng điều không
– Lắp đặt coppha cột tầng 2 trục L-M/11-17
– Bảo dưỡng bê tông dầm sàn tầng mái L-M /17-25; A-B/16-25
– Lắp đặt kèo thép zone 5,6
– Xây tường đổ bê tông bổ trụ nhà xưởng trục A-B/1-25; K-M/1-5
KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI
– Bể số 3: gia công lắp dựng cốt thép coppha vách treo, sàn đi bộ
– Bể số 5: dọn dẹp vật tư, trám lỗ ty
– Bể số 1: lắp dựng dàn giáo coppha dầm, sàn nắp bể
– Bể số 2: lắp dựng cốt thép sàn cos 0.00
HẠ TẦNG NGOÀI NHÀ
– Tháo cốp pha thành mương đoạn M10-M11
– Ghép cốp pha thành mương M5-M6.
– Đổ bê tông đáy mương M1-M2
– san cấp phối đường D3,D1. 1 lu lu hoàn thiện đường D3
NHÀ KÝ TÚC XÁ
– Lắp dựng giàn giáo sàn mái
– Xây tường tầng 1 trục 1-15 nhà ký túc xá
NHÀ KHO
– Tạm nghỉ
NHÀ BẢO VỆ
– San lấp lu lèn nền nhà bảo vệ số 1
NHÀ NỒI HƠI
– Tạm nghỉ
PHÒNG BƠM CỨU HỎA, BỂ NƯỚC
– Lắp đặt cốt thép đáy bể PCCC
ME
– Test áp lấp ống tuyến 7. Đào đặt ống vệ sinh xưởng nguyên liệu
– Thi công đặt ống âm sàn xưởng dệt, đổ móng trụ đèn đường
– Gia công ống cấp Nước chữa cháy, đặt ống âm sàn xưởng dệt, Đi báo cháy nhà ký túc

Một số hình ảnh thi công:

Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 27/08/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 27/08/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 27/08/2019
Cập Nhật Tiến Độ Công Trình Xindadong Textiles – Dung Quất Ngày 27/08/2019


Chủ đề liên quan


Huấn luyện an toàn lao động công trình BW Industrial tại KCN VSIP 2 Bình Dương

Đặc thù của ngành nghề lao động trong công trường xây dựng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như […]

Xem thêm
Tiến độ công trình Mahang KCN VSIP Quãng Ngãi 25/11/2020

Cập nhật tiến độ công trình MaHang tại KCN VSIP Quãng Ngãi.

Dự án: MaHang Việt Nam

Xem thêm
Cập nhật tiến độ công trình Xindadong Textiles Việt Nam ngày 22/06/2019

Nội dung công việc:
XƯỞNG DỆT
– Lắp đặt cốt thép đà kiềng trục 23/A-D

Xem thêm